AWO tarafından eyaletler çapında desteklenen kuruluş ve kurumlar

14 000’i aşkın kuruluş ve kurumlar, hizmetler. Bunların arasında:

 • Yurtlar, örn. Wohngemeinschaft şeklinde yurtlar ve çocuk, genç ya da yaşlı insanlar için tam gün bakım yuvaları ya da evleri
 • Yabancılar, işsizler, aileler, hamile kadınlar, yaşlılar, engelliler ve genç insanların sorunlarıyla ilgilenen bilgi ve danışma büroları
 • Evlere gelen hizmetler ve sosyal bakım hizmetleri
 • şsizler, genç insanlar ve engellilere yönelik buluşma ve iş ögretim imkanları

AWO tarafından desteklenen yurtlar ve bakım evleri

Sayısı 2 100’ü aşan yurt ve bakım evleri, bunların arasında:

 • Huzur evleri, yaşlı bakım evleri, yaşlılar yurtları, günlük bakım evleri
 • Engelliler / ruhsal hastalar için yurtlar / Wohngemeinschaft şeklinde evler
 • Göçmenler için yurtlar
 • Çocuk ve genç insanlar için yurtlar / Wohngemeinschaft şeklinde evler
 • Mesleki e itim, okul sonrası e itim ve geliştirme fırsatları
  Sa lık yardım kurumları, dinlenme ve kür evleri
  Kadın konukevleri

AWO’nun deste iyle

3 500 kendi kendine yardım gruplar, yardımcı gruplar ve di er gruplar, gönüllü olarak çeşitli alanlarda etkindir.

800’den fazla ba ımsız kurum ve kuruluşlar, inisiyatifler ve örgütler, tüm alanlarda korporatif üye olarak AWO’ya katılıyor.

AWO, kendi başına ba ımsız bir gençlik organiyasyonuna sahiptir.

Güncellik: 01/01/2009; 01/12/2011; 01/12/2012; 01/05/2014

AWO ilkeleri

Biz, davranış ve etkinliklerimizi – tarihi geçmişimizi göz önünde tutarak ve emek hareketin bir parçası olarak – özgürlükçü demokratik sosyalizmin de erleri ile anımlıyoruz: Bunlar, dayanışma, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve adalettir.

Biz, bir üyeler birli i olarak sosyal adil bir toplum için mücadele ediyor ve siyasi ortamda etkimizi gösteriyoruz. Bu amacımızı, gönüllü çaba ve profesyonel hizmetler şeklinde güdüyoruz.

Demokratik ve sosyal düşünceyi ve davranışı destekliyor ve ilerletiyoruz. Toplum konusunda özgün görüşlerimiz var.

Biz, kendi yaşamlarını ba ımsız ve sorumlu şekilde düzenleyen insanları ve alternatif hayat tarzları destekliyoruz. Biz, dayanışmayı günlük hayatımızda uyguluyor ve insanların topluma karşı var olan sorumlulu u güçlendiriyoruz.

Biz, herkes için yüksek kaliteli sosyal hizmet sunuyoruz.

Biz, sosyal, ekonomik, ekolojik ve evrensel sorumlulukla davranıyoruz ve sürekli var olan kaynakların özenle kullanılmasını savunuyoruz.

Birli imizin özgürlük ve ba ımsızlı ını koruyoruz ve etkinliklerimizi saydamlık ve denetimini sa lıyoruz. 

Biz, yaptı ımız işte ehiliz, yenili e açı ız, güveniliriz ve bu özelliklerimizi gönüllü ve profesyonel üyelerimiz sayesinde sa lıyoruz. 

awo.org


Zusatzinformationen oder Bereichsnavigation

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.